Cyfrowobezpieczni

SAT w projekcie ogólnopolskim

Nasza szkoła w tym roku kalendarzowym bierze udział w projekcie ogólnopolskim – Cyfrowobezpieczni.

Poniżej tekst umieszczony przez Edukatora Projektu – panią Krystynę Laudańską na stronie Cyfrowobezpieczni.pl.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
26 października 2017 r. SDBC w Gimnazjum Sopockiej Akademii Tenisowej
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Gimnazjum rozpoczął się od spotkania Edukatora z dyrektorem Szkoły Panem Andrzejem Szczepańskim oraz Panią Moniką Tesmer, szkolnym mentorem cyberbezpieczeństwa. Podczas tego spotkania szczegółowo omówiono harmonogram SDBC i poszczególnych spotkań z uczniami i nauczycielami oraz problemy związane z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych. Przedstawiono także ofertę wsparcia dla Szkół w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Przekazano, otrzymane od Stowarzyszenia, broszury nt. cyberbezpieczeństwa adresowane do rodziców (100 egz.) i nauczycieli (10 egz.) oraz 10 plakatów i dwie płyty z filmami przeznaczonymi dla uczniów i uczennic oraz dla rodziców.
Następnie odbyło się spotkanie z uczennicami i uczniami, w czasie którego edukator, przedstawiła główne założenia i cele projektu, zaprezentowała portal cyfrowobezpieczni.pl oraz organizowany przez Stowarzyszenie konkurs pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. Zachęcała społeczność szkolną do udziału w konkursie i zdobywaniu certyfikatu Cyfrowobezpieczni. Wyświetlone filmy nt. cyberzagrożeń oraz poruszona tematyka cyberbezpieczeństwa wzbudziły zainteresowanie uczestników spotkania.
Przeprowadzone przez edukatora warsztaty w trzech klasach gimnazjalnych nt. bezpieczeństwa własnego wizerunku, cyberprzemocy oraz w klasie trzeciej nt. „Sekstingu i granic własnej prywatności” również cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością młodzieży. Uczniowie z uwagą przyjęli informacje prawne dotyczące łamania prawa w sieci, chętnie włączali się do dyskusji na temat stosowania zasady ograniczonego zaufania w sieci oraz sposobów wykorzystywania narzędzi cyfrowych w codziennym życiu ucznia. Zajęcia rozpoczynały się i kończyły testem sprawdzającym wiedzę uczniów i uczennic.
Ostatnim punktem SDBC było spotkanie z Radą Pedagogiczną, w trakcie którego omówiono działania projektowe, poruszono zagadnienia cyberzagrożeń występujących wśród uczniów, sposoby ich zapobiegania oraz omówiono
i przekazano niezbędne materiały na planowane w ramach projektu, spotkania nauczycieli z rodzicami (scenariusz spotkania, prezentacja oraz film dla rodziców).Na zakończenie spotkania – zaproszono nauczycieli do skorzystania z materiałów przygotowanych w ramach projektu i publikowanych na stronie portalu cyfrowobezpieczni.pl. oraz do udziału w kursie e-learningowym nt. „ Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci”.
Za okazaną pomoc w organizacji Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego dziękuję Panu Andrzejowi Szczepańskiemu, dyrektorowi Szkoły oraz Pani Monice Tesmer, szkolnemu mentorowi cyberbezpieczeństwa. Za miłą i twórczą atmosferę pracy dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom uczestniczącym w wydarzeniu.
Krystyna Laudańska, edukator SDBC

Powrót

Sopocka Akademia Tenisowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417