Prelegenci

Nasi prelegenci

Krystyna Starczewska

Dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” w Warszawie.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Filologii Polskiej i Wydział Filozofii). W 1973 roku uzyskała tytuł doktora filozofii (Praca doktorska: „Wzory miłości w kulturze zachodu” wydana została przez PWN w 1975 roku).

Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w liceach warszawskich. Od 1973 roku zatrudniona została na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach siedemdziesiątych związała się ze środowiskiem opozycyjnym (współpraca z Towarzystwem Kursów Naukowych i Komitetem Obrony Robotników. Od 1980 roku pełniła funkcję eksperta oświatowego „Solidarności” (udział w negocjacjach z Ówczesnym Ministrem Oświaty i Wychowania). Od grudnia 1981 roku działała w podziemiu (była założycielem i redaktorem dwutygodnika „KOS”, kierowała Zespołem Oświaty Niezależnej).

W 1988 roku zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim seminarium poświęcone opracowywaniu programu dla niezależnej szkoły oraz podjęła prace organizacyjne zmierzające do uruchomienia pierwszego niepublicznego liceum. W 1989 roku została dyrektorem I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Od 1995 roku związana z Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej. Od 2000 roku do 2006 przez dwie kadencje pełniła Funkcję Prezesa Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, a obecnie jest wiceprezesem.

Irena Dzierżgowska

Dawniej: wicekurator oświaty, autor i edukator w programie Unii Europejskiej TERM – IAE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej rządzie premiera Jerzego Buzka. Obecnie redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły”, prezes Towarzystwa Przyjaciół I SLO. Autorka ponad dwudziestu książek i poradników. Współautorka programów „Partnerskie Przedszkole”, „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, a także projektów edukacyjnych realizowanych na Ukrainie i w Macedonii.

Antoni Jeżowski

Prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, doktor ekonomii, nauczyciel, działacz społeczny, samorządowiec, pracował między innymi jaki inspektor oświaty i wizytator, napisał autorski program przedmiotu „ekonomika edukacji”, który wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku istnienia pisma jest członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły”; w latach 1995-2003 był jego redaktorem naczelnym. Opublikował ponad 100 artykułów nt. zarządzania placówką oświatową i finansowania zadań oświatowych.

Jan Wróbel

Urodzony w 1964 roku. Od 1989 roku nauczyciel, a od 2004 dyrektor I Społecznego Liceum ogólnokształcącego „Bednarska” w Warszawie, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Poza tym historyk, publicysta, były doradca premiera Jerzego Buzka, wykładowca Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, autor podręcznika „Odnaleźć przeszłość”, komentator „Dziennika”.

Dorota Granoszewska-Babiańska

Absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, związana z Gdańskim Liceum Autonomicznym od 1989 roku; członek zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej i pełnomocnik Fundacji do spraw współpracy zagranicznej; sekretarz Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Dorota Babiańska jest współautorem nowatorskiego programu nauczania historii i związanej z nim serii podręczników dla szkół ponadgimnazjlnych oraz wielu innych publikacji oświatowych.