Jak czytać mapy i nie zgubić się w terenie. Wyjście edukacyjne klas drugich.

Klasy 2b i 2c odbyły zajęcia terenowe w lasach oliwskich obejmujące podstawowe techniki poprawnego czytania map i wyciągania z nich interesujących informacji krajoznawczo-turystycznych oraz rozwijających ogólny zmysł orientacji w terenie. Następnie mogły praktycznie zastosować nabyte podczas zajęć umiejętności.
Warsztaty były przygotowane przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417