Konkurs fotograficznyDrodzy Uczniowie!

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Moje miejsce, mój świat” organizowanym przez Sopockie Ognisko Plastyczne.

Szczegóły poniżej 🙂

Regulamin konkursu fotograficznego „MOJE MIEJSCE – MÓJ ŚWIAT”
ORGANIZATOR
Sopockie Ognisko Plastyczne , Miasto Sopot
TEMAT KONKURSU
Moje miejsce- mój świat
CEL KONKURSU
Zachęcenie młodzieży do pokazania swojego świata poprzez fotografię. Zwrócenie uwagi dorosłych na to co jest w tych dziwnych czasach ważne dla młodych ludzi.
„Pokaż swoje miejsce, ważne dla Ciebie. Miejsce w świecie, w mieście, w domu w szkole, wśród ludzi.”
Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych młodzieży z sopockich szkół oraz konfrontacja z innymi uczestnikami
WARUNKI UCZESTNICTWA
1, W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach na terenie Sopotu
2. Uczestnikami mogą być sopoccy uczniowie klas VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich
3. Każdy autor może przesłać tylko 1 zatytułowane zdjęcie na mail konkurs@ogniskoplastyczne.pl
4. Mail musi zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę, tytuł zdjęcia oraz plik z pracą w załączniku
5. Fotografie w wersji cyfrowej w formacie jpg, wielkość obrazu od 8mpx do 16mpx, maksymalna wielkość pliku 5MB,
6. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych.
7. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć, wizerunku uczestników oraz używanie danych osobowych (imię i nazwisko) w celach konkursowych. W przypadku uczestników niepełnoletnich, zgodę opiekunów prawnych lub rodziców.

PRZEBIEG KONKURSU
Uczestnicy przesyłają prace na mail organizatora do 17 lutego 2021 roku
18 lutego 2021 roku, prace zostaną umieszczone przez organizatora na Instagramie Sopockiego Ogniska Plastycznego ognisko.plastyczne i tam do 25 lutego 2021 do godziny 18:00, odbędzie się głosowanie internautów. Nagrodę publiczności zdobędzie zdjęcie z największą liczbą polubień na godzinę 18:00.
Równocześnie jury składające się z przedstawicieli organizatora, fundatora nagród oraz zaproszonych gości wyłoni drugiego równorzędnego zwycięzcę konkursu.
W pierwszym tygodniu marca odbędzie się wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa.

NAGRODY
W konkursie przewidziano dwie równorzędne nagrody. Nagrodę publiczności i nagrodę jury.
Nagrodą w konkursie będzie aparat FUJIFILM Instax Mini 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac wysłanych na konkurs w prasie, nternecie, TV, katalogu, oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.
2.Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych.
3.Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką wysłanego zdjęcia. Prawa osób portretowanych, zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku do celów konkursu
4.Osoba nadsyłająca zdjęcie przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi pracami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
5.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora