Lekcja geografii w TPKIII GIM w poszukiwaniu jesieni

Młodzież SAT-u została oprowadzona po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym przez leśnika. Poznali nazwy gatunków drzew, nauczyli się również je odróżniać.

Lekcja była bardzo ciekawa!

Powrót