Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SATZ okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, Pani profesor Aleksandra Czarnowska zaprasza wszystkich uczniów klas I i II do zabawy! Od jutra do końca tygodnia ,u uczniów klasy IB , będzie można wylosować zadanie (zakres treści to mnożenie do 100 🙂 ). Za każde poprawnie rozwiązane i przedstawione przed Panią Czarnowską   zadanie ,Uczeń może otrzymać ocenę z aktywności z matematyki.
Liczba ocen do zdobycia jest nieograniczona!