Początek roku szkolnego 2017/2018Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017 r. :

* o godz. 9.00 klasy:

VII SP, II GIM, II LO, III LO,

*o godz. 10.00 klasy:

III GIM , I LO.

Andrzej Szczepański
Dyrektor