Plany i dyżury

Rok szkolny 2017/2018

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek    9.00-14.00
Wtorek   9.00-14.00
Środa  9.00-14.00
Czwartek  9.00-14.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Urlop macierzyński

GODZINY PRACY LEKARZA SZKOLNEGO

Poniedziałek    10.00-12.00
Wtorek   10.00-12.00
Środa  10.00-12.00
Czwartek  10.00-12.00
Piątek 10.00-12.00

——————————————————————
Plany lekcji na rok szkolny 2017/2018
Wkrótce
————————————————————-
Plany lekcji na rok szkolny 2016/2017

I Gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.40    
  j.polski
2. 8.50-9.30     matem. matematyka j.polski
3. 9.40-10.20 tenis w-f dz/i.chł j.polski matematyka
matem.
4. 10.30-11.10 tenis w-f dz/i.chł j.polski fizyka i.dz/w-f chł
5. 11.20-12.00 j. polski matematyka plastyka biologia i.dz/w-f chł
6. 12.10-12.50 historia chemia z. tech. j.niemiecki j.angielski
7. 13.10-13.50 j. niemiecki geografia z. tech.
historia j.angielski
8. 14.00-14.40 g. wych. j.angielski   j.angielski religia/etyka
9. 14.50-15.30 muzyka j.niemiecki      
10. 15.40-16.20          

II Gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.40 j.angielski w-f dz/t.ch
inform.I   inform.II
2. 8.50-9.30 j.polski w-f dz/t.ch inform.I t.dz/w-f ch
inform.II
3. 9.40-10.20 historia matematyka g.wych. t.dz/w-f ch j.polski
4. 10.30-11.10 matematyka fizyka matematyka historia j.polski
5. 11.20-12.00 matematyka chemia j.polski wos
j.kaszubski
6. 12.10-12.50 biologia geografia j.polski fizyka j.kaszubski
7. 13.10-13.50 geografia j.angielski hist. i kult.
chemia matematyka
8. 14.00-14.40 muzyka j.niemiecki z.artyst. j.niemiecki j. angielski
9. 14.50-15.30   religia/etyka
  j.niemiecki  

 

III Gimnazjum

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.40 tenis w-f dz. j.polski   w-f chł
2. 8.50-9.30 tenis w-f dz. j.polski j.angielski w-f chł
3. 9.40-10.20 j.polski biologia matematyka biologia j.kaszubski
4. 10.30-11.10 j.polski matematyka j.angielski matematyka j.kaszubski
5. 11.20-12.00 j.angielski historia j.niemiecki chemia j.polski
6. 12.10-12.50 matematyka wos fizyka historia matem.
7. 13.10-13.50 g.wych. fizyka chemia j.niemiecki j.angielski
8. 14.00-14.40 j.niemiecki geografia   eduk. dla bezp. geografia
9. 14.50-15.30   etyka      religia

 

I Liceum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.20-8.00          
2. 8.00-8.40   j.polski w-f dzw    
3. 8.50-9.30 w-f ch j.polski w-f dzw   tenis
4. 9.40-10.20 w-f ch matematyka matem. historia tenis
5. 10.30-11.10 j.angielski matematyka p.przeds. j.niem/ j.ros j.angielski
6. 11.20-12.00 chemia geografia p.przeds. j.angielski j.angielski
7. 12.10-12.50 j.niem/ j.ros j.niem/ j.ros j.angielski biologia godz.wych
8. 13.10-13.50 historia wos j.polski matem. j.polski
9. 14.00-14.40 informatyka religia/etyka wok j.polski fizyka
10. 14.50-15.30 informatyka   wok edb  

 

II Liceum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07.30     R: matematyka R: fizyka R: geografia
8.00-8.40     R: matematyka R:wos/ biol,/fiz./ten.ch. R: geografia
8.50-9.30 t.dz./w-f ch. R: biologia R: matematyka R:wos/ biol,/fiz./ten.ch. j.polski
9.40-10.20 t.dz. /w-f ch. h. i społ./przyr. j.polski j.polski j.polski
10.30-11.10 h. i społ./przyroda  h. i społ./przyr. j.polski j.polski matematyka
11.20-12.00 h. i społ./przyroda  j.polski j.angielski j.niemiecki/j.ros. matematyka
12.10-12.50 j.angielski j.polski matematyka j.angielski j.angielski
13.10-13.50 matematyka j.niemiecki/j.ros. j.niemiecki/ j.ros. j.angielski w-f dz.
14.00-14.40 R:chem/histor/geo etyka godz.wychow. R: matematyka w-f dz.
14.50-15.30 R:chem/histor/geo RP: biologia religia R: matematyka  
15.40-16.20 R:chemia/geo RP: biologia      
16.30-17.10          

III Liceum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07.30 R :geo/fizyka R: wos/biologia   R: chemia  
8.00-8.40 R :geo/fizyka R:hist/biol/matemat. w-f dzw. R: chemia, RP: j.niem. tenis
8.50-9.30 j.angielski R:hist/biol/matemat. w-f dzw. matematyka tenis
9.40-10.20 j.angielski j.polski matematyka j.angielski matematyka
10.30-11.10 R: j.niem/w-f ch. j.polski matematyka j.angielski matematyka
11.20-12.00 R: j.niem/w-f ch. ekon. w praktyce j.polski j.polski j.polski
12.10-12.50 R: chemia ekon. w praktyce j.polski j.polski j.polski
13.10-13.50 R: chemia religia/etyka j.angielski godz. wychowawcza R: matem.
14.00-14.40   matematyka R: hist, fizyka R: biologia/geografia/wos R: matem.
14.50-15.30     R: hist, fiz. R: biologia/geografia/wos R: matem.
15.40-16.20     R: hist. R: geografia/wos  
16.30-17.10          

Godziny zajęć szkolnych:

  1. 8.00 – 8.40
  2. 8.50 – 9.30
  3. 9.40 – 10.20
  4. 10.30 – 11.10
  5. 11.20 – 12.00
  6. 12.10 – 12.50
  7. 13.10 – 13.50
  8. 14.00 – 14.40
  9. 14.50 – 15.30
  10. 15.40 – 16.20