Spotkanie na temat cyberprzemocyKomenda Miejska Policji w Sopocie

Młodzież Sopockiej Akademii Tenisowej wzięła udział w spotkaniu z policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Rozmawiano m.in. o niebezpieczeństwach i skutkach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz omówiono zagadnienia prawne związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością.

Powrót