06_03_2014_ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna w SAT potwierdzeniem wysokich standardów edukacyjnych i wychowawczych szkoły

Zakończyła się ewaluacja zewnętrzna (najważniejsze obecnie badanie jakości kształcenia w polskich szkołach) w Sopockiej Akademii Tenisowej, która trwała od 05.09. 2013 do 07.01.2104 r. Obejmowała ona wszystkie wymagania stosowane do oceny pracy szkoły (ewaluacja całościowa).

05.03.2014 r. w uroczystej formie raport końcowy został przedstawiony Dyrekcji Szkoły przez Zespół Wizytatorów, a potem zaprezentowany Radzie Pedagogicznej SAT. Z wielką radością konstatujemy, że nasza praca została oceniona bardzo dobrze: aż 5 wymagań spełniamy na poziomie bardzo wysokim (A), zaś 7 na poziomie wysokim (B).

Poniżej prezentujemy tabelę z oceną wymagań oraz wnioski z ewaluacji.

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. A
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. B
Uczniowie są aktywni. B
Respektowane są normy społeczne. B
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację. A
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. B
Promowana jest wartość edukacji. B
Rodzice są partnerami szkoły. B
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. A
Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. B
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. A

 

Fragment „Raportu z ewaluacji całościowej”:

ewaluacja

 

 Pobierz dokument

Powrót

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417