07_04_2014_orle

Sukces I Salonu Pomorskiego

Sopocka Akademia Tenisowa we współpracy z Gdańskimi Szkołami Autonomicznymi oraz Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej zorganizowała ogólnopolską konferencję – I Salon Pomorski Oświaty, w której uczestniczyło prawie 100 osób: dyrektorów oraz organów prowadzących szkół niepublicznych z całego kraju. Wyrazem rangi tego spotkania była obecność na nim przedstawicieli Ministerstwa Oświaty – Szefowej Gabinetu Politycznego Minister Joanny Kluzik – Rostkowsiej, pani Marty Czapińskiej i mecenasa z Departamentu Prawnego MEN, Wiesława Kosackiego. Tak liczna obecność gości z kraju w urokliwym Hotelu Orle w Sobieszewie świadczy o znaczeniu Sopockiej Akademii Tenisowej na arenie ogólnopolskiej.

Głównymi zagadnieniami sympozjum były aktualne problemy i tematy dotyczące oświaty, szkół niepublicznych i kwestii związanych ze szkolnictwem. Najgorętszym tematem okazał się być panel dyskusyjny pt „Ewaluacja zewnętrzna – blaski i cienie”. Panel w większości poprowadzili przedstawiciele Sopockiej Akademii Tenisowej, która ewaluację zakończyła w lutym b.r. z bardzo dobrym wynikiem. Ciekawym tematem okazał się również panel dyskusyjny – „Jutro Oświaty Niepulicznej” oraz „Rodzice w Szkole”, na który licznie przybyli przedstawiciele rodziców z trójmiejskich szkół niepublicznych.  W panelach dyskusyjnych udział wzięli również przedstawiciele z Trójmiasta: Dorota Zagrodzka – dyrektor zarządzająca z Gdańskich Szkół Autonomicznych, Regina Osika – dyrektor Poradni Psychologiczni- Pedagogicznej z Sopotu, Piotr Bogdanowicz – dyrektor OLPI, Ewa Czech – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Osiek” oraz Katarzyna Sochaj, Anna Kamyszek – Cieślarczyk, Anna Witkowska i Andrzej Szczepański z Sopockiej Akademii Tenisowej

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładu dr Elżbiety Zubrzyckiej pt. „Stres w zawodzie nauczyciela”, zapoznać się z najnowszymi trendami w szkolnictwie: e- podręcznikiem oraz wymienić doświadczenia podczas uroczystej kolacji.

Konferencja zakończyła się wizytą studyjną w Gdańskich Szkołach Autonomicznych.  Uczestnicy I Salonu Pomorskiego wyjeżdżali z Trójmiasta pod wielkim wrażeniem poziomu merytorycznego i organizacyjnego konferencji.

Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417