09_12_2013

Uczniowie SAT w projekcie Zdolni z Sopotu

Ivar Ledwożyw z klasy II gimnazjum oraz Szymon Mańkowski z I liceum zostali zakwalifikowani do projektu Zdolni z Sopotu.

Projekt ten jest kontynuacją programu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Zakłada objęcie opieką przez samorząd naszego miasta uczniów wybitnie utalentowanych, którzy będą mogli korzystać z indywidualnej opieki mentorów i psychologów, z oferty obozów i zajęć pozalekcyjnych.

zdolniPowrót

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417