Sobieszewo 2007

Sympozjum

SYMPOZJUM SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH „WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ W EDUKACJI”

Gdańsk – Sobieszewo 16.03-17.03.2007

W dniach 16.03-17.03.2007 w Gdańsku – Sobieszowie odbyło się zorganizowane przez Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i Sopocką Akademię Tenisową Sympozjum Szkół Niepublicznych „Wolność i równość w edukacji”.

Prelegentami byli Irena Dzierżgowska z wystąpieniem „Zagrożenia autonomia szkół”; Krystyna Starczewska z „Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?”; Dorota Granoszewska-Babiańska z „Oświata niepubliczna motorem przemian w polskim systemie edukacji”; Ligia Krajewska, Katarzyna Hall, Teresa Kalina – „Współpraca samorządów ze szkołami niepublicznymi” oraz Antoni Jeżowski z wystąpieniem „Wolność w edukacji”. Podczas Sympozjum odbyło się także Walne Zebranie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W tym wydarzeniu uczestniczyło 80 osób z całej Polski, przedstawicieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i szkół wyższych.

Wystąpienia prelegentów, a szczególnie dyskusja panelowa prowadzona przez Jana Wróbla, pobudziły uczestników do gorącej dyskusji na temat wszelkich aspektów zagrożenia autonomii szkół. Ogólnym wnioskiem było stwierdzenie „róbmy swoje, nie oglądajmy się na boki”. Wynikiem obrad Walnego Zebrania było wydanie oświadczenia w sprawie lustracji wśród dyrektorów szkół niepublicznych.

Całe Sympozjum przebiegło w bardzo przyjaznej i twórczej atmosferze wskazującej na to, że pomimo zagrożeń dla wolności, szkoły niepubliczne będą nadal prężnie funkcjonować, niosąc innowacyjność, kreatywność i zmiany, by działać na korzyść młodzieży i podwyższenia poziomu kształcenia w Polsce.

Mamy nadzieję, że podobne sympozja będą odbywać się co roku.