Lekcja geografii w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 21 czerwca klasy pierwsze odbyły ostatnią lekcję geografii. Zajęcia odbyły się w TPK w Gdyni.

Na zajęciach przypomnieliśmy zagadnienia związane z mapą i planem. Porozmawialiśmy o formach ochrony przyrody w Polsce, florze i faunie lasów okalających Trójmiasto. Będąc na wieży widokowej w Kolibkach nie mogło zabraknąć powtórzenia z rzeźbotwóczej działalności lądolodu skandynawskiego.