Lekcja poza murami szkoły – klasy II.Klasy drugie na zajęciach w TPK
Klasy 2A i 2B w ramach lekcji geografii odbyły zajęcia w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Naszym przewodnikiem był Pan Dariusz Podberski, leśnik, specjalista ds. edukacji w TPK.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy przy meczecie w Gdańsku. Przy okazji dowiedzieliśmy się o innych niż rzymskokatolickie świątyniach na terenie Gdańska.
Następnie ruszyliśmy do Doliny Samborowo w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, gdzie występuje drugi najstarszy po Puszczy Białowieskiej drzewostan w Polsce. Obszar parku wyróżnia się urozmaiconą polodowcową rzeźbą terenu i bogactwem lasów.
Pan leśnik opowiadał nam o swojej pracy i formach ochrony przyrody. Dowiedzieliśmy się jak zgłosić drzewo jako pomnik przyrody (można je wówczas nazwać!), jak zachowywać się w lesie w razie napotkania dzikiej zwierzyny oraz poznaliśmy ciekawe gatunki roślin (w tym m.in. introdukowaną daglezję z Ameryki Północnej). Na koniec dowiedzieliśmy się jak pomagać i dokarmiać zwierzynę w trakcie zimy.