„Matura OMG,…ale kwit trzeba mieć!”Nasz maturzysta, Miłosz Poruba, wziął udział w innowacyjnym projekcie. Nauczycielem wspierającym była pani Elżbieta Butkiewicz. Zadaniem Miłosza było przeprowadzenie zajęć z uczniami, podczas których tłumaczył jak prawidłowo rozwiązywać zadania maturalne z matematyki na poziomie podstawowym.

Innowacyjny projekt pt „Matura OMG, … ale kwit trzeba mieć”, ma za zadanie doskonalić kompetencje matematyczne młodych adeptów fryzjerstwa i odzieżownictwa. Jego twórcą i pomysłodawcą jest nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku – Mariusz Holz, a sponsorem „Fundacja mBanku”. Założeniem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy szkołami w województwie pomorskim i województwami ościennymi oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Ostatecznym efektem spotkań jest wykształcenie u młodzieży umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań maturalnych w stopniu pozwalającym na uzyskanie pozytywnego wyniku na maturze z matematyki na poziomie podstawowym.

Więcej o projekcie:
https://zskw.edu.gdansk.pl/pl/art/matura-omg-ale-kwit-trzeba-miec.33792.html