Misja Sopockiej Akademii Tenisowej.

 Jesteśmy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym. Istniejemy od 1997 roku. Wśród naszych uczniów i absolwentów są zawodnicy uprawiający bardzo wiele różnych dyscyplin sportowych.

Główną ideą szkoły jest wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości, z szacunkiem i uznaniem odnosząc się do wielkiego wysiłku młodzieży wyczynowo uprawiającej sport, ich rodzin i trenerów. Od ponad 20 lat realizujemy to poprzez nauczanie wieloma sprawdzonymi metodami, w tym metodą e-learningową. Umożliwia to skupienie się w większym stopniu na rozwoju sportowym zawodników nie zamykając szansy na zdobycie wykształcenia umożliwiającego powodzenie zawodowe lub studia na zagranicznych uczelniach. Zaproponowany i realizowany od 24 lat model kształcenia jest szansą dla naszych uczniów i absolwentów na harmonijny rozwój zabezpieczający zarówno sukces sportowy jak i edukacyjny.

Umiejętne łączenie sportu z edukacją to nasze motto.

Sopocka Akademia Tenisowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417