Wizja i misja

SAT prezentuje model nowoczesnej szkoły, oparty na integracji kształcenia intelektualnego z rozwojem kultury fizycznej i wyczynowym uprawianiem sportu.

Szkoła może zaoferować:

 • doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną, dzięki której tworzony jest specjalny program nauczania, pozwalający pogodzić naukę z wyczynowym tenisem,
 • dodatkowe konsultacje, fakultety, indywidualny tok nauczania, w tym nauczanie hybrydowe z wykorzystaniem e-learningu – zgodnie z potrzebami uczniów,
 • możliwość nauki wielu języków obcych oraz ponadstandardowych przedmiotów szkolnych,
 • niewielką liczbę osób w klasie,
 • dogodne warunki do wyczynowego uprawiania sportu i łączenia go z nauką,
 • możliwość uprawiania sportów rekreacyjnie (tenis, pływanie, koszykówka, piłka nożna, łyżwiarstwo),
 • poznanie historii i kultury sportu.

Potwierdzeniem dobrze realizowanego programu szkoły są:

 • wysokie miejsca w różnych ogólnopolskich konkursach wiedzy,
 • liczba uczniów pozytywnie zdających maturę i dostających się na studia ,
 • doskonałe wyniki młodych sportowców, zarówno grupowe jak i indywidualne,
 • liczba młodzieży z zagranicy, chcącej uczyć się i uczącej się w SAT.

Jesteśmy szkołą uczestniczącą w programie „Szkoła z prawami dziecka”, „Szkoła z klasą” i wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417