SAT w Muzeum EmigracjiKasa VII SP i II GIM


Czy szukaliście kiedyś śladów innych kultur w waszym najbliższym otoczeniu? My w czwartek spróbowaliśmy zbudować wielokulturową mapę Polski! Poprzez inspirujące aktywności odkrywaliśmy także, jak wiele nas łączy pomimo różnic.

Prowadzone aktywnymi metodami zajęcia służyły kształtowaniu postawy otwartości na innych, przygotowaniu do pracy w środowisku wielokulturowym i stawianiu czoła współczesnym wyzwaniom takim jak nietolerancja, rasizm, wykluczenie społeczne.

Opiekę sprawowali p. Monika i p. Marcin.

Powrót