Wizyta w stacji biologicznej UGUczniowie klasy 1 b i 1 c uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez stację biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego w Górkach Wschodnich.

Tematem był „Bałtyk –śródziemne morze północnej Europy” . Uczniowie dowiedzieli się wielu informacji dotyczących właściwości fizycznych i chemicznych Bałtyku, o faunie i florze, a także o historii, linii brzegowej, głębokości, zasoleniu itd.