Zajęcia strzeleckie w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.W dniu 05.06.2023 w ramach zajęć z przedmiotu- edukacja dla bezpieczeństwa, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach strzeleckich w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przy okazji uczniowie
– poznali wydziały uczelni oraz zapoznali się z infrastrukturą dydaktyczną,

– odbyli ćwiczenia na różnego typu symulatorach na przykład na symulatorze mostka okrętowego,

– poznali makiety uzbrojenia okrętowego,

– przymierzyli się do stanowiska karabinu maszynowego,

– poznali uczelnianą bibliotekę,

– zwiedzili salę tradycji, w której zapoznali się z historią marynarki wojennej.

Miłym zakończeniem zajęć był zorganizowany przez kadrę AMW poczęstunek.

To piękna forma kształtowania postaw patriotycznych młodzieży- niewerbalna.