O nas

Sopocka Akademia Tenisowa jest szkołą prywatną utworzoną

w grudniu 1997 roku.

Szkoła ta jest pierwszą w Polsce ofertą skierowaną do młodzieży uzdolnionej sportowo i uprawiającej wyczynowo tenis. Jej celem jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do nauki i treningu, a tym samym przygotowanie w Polsce zawodników najwyższej klasy światowej. Dotychczas wśród uczniów Sopockiej Akademii Tenisowej znaleźli się tenisiści z czołówki list polskich i światowych ( m.in. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Żuk) w różnych kategoriach wiekowych, a także wychowankowie uprawiający inne dyscypliny sportowe.

Sopocka SAT jest szkołą o nowoczesnym modelu, w której doskonale wykształcona kadra nauczycielska samodzielnie opracowuje program dydaktyczno – wychowawczy, zakładający integrację kształcenia intelektualnego z rozwojem kultury sportu. Stałą pomocą pedagogom i dyrekcji służą pedagog i psycholog szkolny oraz psycholog sportu, natomiast bazę sportową i szkolenia wyczynowe zabezpiecza Sopocki Klub Tenisowy (o ponad 100 letniej tradycji), mający szerokie zaplecze w postaci 16 kortów ziemnych i dwóch hal tenisowych. Należy również wspomnieć o ciągłym kontakcie młodzieży z międzynarodowymi imprezami sportowymi wielkiego formatu.

Sopocka Akademia Tenisowa stworzyła swój autorski program kształcenia, w celu zadbania o jak najlepszy rozwój zawodnika zarówno pod względem sportowym, jak i intelektualnym. Zawodnicy mają możliwość kształcenia zindywidualizowanym programem nauczania – uczeń biorący udział w turniejach, zgrupowaniach i nie mogący być w tym czasie w szkole, dostaje przygotowany przez nauczycieli materiał do nauczenia, który zalicza na podstawie testów kwalifikacyjnych.

Dla zawodników wybitnie zdolnych stworzono także możliwość zaliczenia dwóch lat nauki w ciągu jednego roku, dzięki czemu szybciej skończywszy szkołę, może wkroczyć w etap seniora całkowicie koncentrując się na wybranej dziedzinie sportu. Kadra nauczycielska stale służy pomocą w postaci dodatkowych konsultacji i fakultetów, zajęć wyrównawczych, możliwości konsultacji internetowych podczas wyjazdów zagranicznych. Klasy liczą zaledwie kilkunastu uczniów, a ich skład bywa międzynarodowy. Oferta SAT jest poszerzona o wiele nadobowiązkowych przedmiotów, takich jak: wiedza o kulturze z filozofią, techniki uczenia się, historia olimpizmu, edukacja prawna i szereg fakultetów, daje uczniom możliwość nauki języków obcych (angielskiego – także jako języka wykładowego, niemieckiego oraz dodatkowo – rosyjski, hiszpański).

Sopocka Akademia Tenisowa jest szkołą nie tylko dla wyczynowych tenisistów, ale także dla wszelkich innych sportowców oraz dla młodzieży nie związanej zawodowo ze sportem, a pragnącej uczyć się w szkole przyjaznej i oferującej wysoki poziom kształcenia. Naszym celem jest przede wszystkim uzyskanie jak najlepszych wyników nauczania, co z powodzeniem realizujemy. Przykładem mogą być laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, a także bardzo dobre wyniki testów kompetencji .

Sopocka Akademia Tenisowa przystąpiła także do programu Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą”, gdzie jako jedna ze 170 szkół na 3500 biorących udział zaliczyła cały program w pierwszym terminie. Absolwenci Sopockiej Akademii Tenisowej kontynuują edukację na wybranych przez siebie uczelniach, takich jak Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (na której duża część tenisistów kształci się na kierunku trenerskim) oraz poza granicami Polski – w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech.