2013_04_kornas

„Po co mi szkoła” – częsty dylemat młodego sportowca

Zarówno nauka, jak i sport, pojmowane jako proces doskonalenia się, to jedne z tych dziedzin naszego życia, które towarzyszą nam przez cały okres jego trwania. Jednak u dzieci i młodzieży nabierają dodatkowego znaczenia. Mają moc kształtowania młodych umysłów i organizmów, aby dać im siłę i umiejętności do godnego i szczęśliwego życia.

We współczesnym świecie edukacja szkolna i sport wysoko kwalifikowany wymagają coraz więcej czasu i wysiłku. Własne marzenia, często ambicje rodziców lub zwykły przypadek, stawiają w końcu młodych ludzi przed koniecznością dokonania wyboru – „Szkoła czy sport?”. Czy jest to jedyne rozwiązanie?

Wraz z kolejnymi latami w szkole zwiększająca się ilość i trudność materiału, a równocześnie wyczerpujący wielogodzinny trening, stawiają młodych sportowców ich rodziców, trenerów także nauczycieli w całkiem nowej i niełatwej sytuacji. Okazuje się, że dalsze godzenie szkoły i sportu w dotychczasowej formie staje się niemożliwe. Jakość pracy spada, wyniki sportowe i szkolne są coraz gorsze, dodatkowo u uczniów – sportowców pojawiają się szybko symptomy przemęczenia, zniechęcenia i, co gorsza, zwątpienia we własne siły i sens dalszej pracy. To niekorzystna i niepożądana sytuacja, której warto uniknąć, wcześniej podejmując odpowiednie decyzje, dotyczące najbliższej przyszłości młodych sportowców.

Współczesność daje nam zdecydowanie większe możliwości wyboru niż jeszcze nie tak odległa przeszłość. Funkcjonujące coraz lepiej szkoły mistrzostwa sportowego,  klasy oraz szkoły sportowe, ułatwiają połączenie edukacji szkolnej z wyczynowym uprawianiem sportu.

Inna forma nauczania – e-learning (nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu), z sukcesami wykorzystywana przez Sopocką Akademię Tenisową, stwarza jeszcze lepsze warunki dla pogodzenia szkoły ze sportem. Ten nowoczesny model edukacyjny, dając spore możliwości, jest równocześnie bardzo wymagający wobec uczniów, nauczycieli, rodziców a także trenerów. Jednak e-learning oferuje nie tylko możliwość pogodzenia szkoły ze sportem, ale także pomaga w kształtowaniu u uczniów – sportowców między innymi takich cech, jak: systematyczność, samodzielność, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność planowania i realizacji wyznaczonych zadań. Wszystkie te cechy są potrzebne nie tylko w sporcie, ale także w późniejszym dorosłym życiu.

Szkoła czy sport? Być może nie jest to właściwie postawione pytanie. Z pewnością nie w przypadku dzieci i młodzieży. Lepiej, moim zdaniem, jest właściwie ocenić aktualną sytuację dziecka i wybrać odpowiednią formę edukacji dla młodego sportowca. Rezygnacja ze szkoły mogłaby być przekreśleniem możliwości dalszego rozwoju po zakończeniu kariery sportowej. Z kolei rezygnacja z uprawiania sportu mogłaby odebrać naszym podopiecznym coś, co w znacznym stopniu stanowi o sile naszego człowieczeństwa – marzenie, siłę naszego charakteru, która pozwala nam to marzenie urzeczywistniać.

„Per aspera ad astra” – „przez trudy do gwiazd”. Droga, dążenie do ideału nas wzmacnia, czasem osiągamy nasz upragniony cel, częściej nie, ale zawsze stajemy się lepsi, podejmując wysiłek, aby go osiągnąć.

Henryk Kornas

2013_04_kornasPowrót

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417