Get Adobe Flash player

SAT prezentuje model nowoczesnej szkoły, oparty na integracji kształcenia intelektualnego z rozwojem kultury fizycznej i uprawianiem sportu wyczynowo.

Szkoła może zaoferować:

 • doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną, dzięki której tworzony jest specjalny program nauczania, pozwalający pogodzić naukę z wyczynowym tenisem,
 • dodatkowe konsultacje, fakultety, indywidualny tok nauczania – zgodnie z potrzebami uczniów,
 • możliwość nauki wielu języków obcych oraz ponad standardowych przedmiotów szkolnych,
 • niewielką liczbę osób w klasie,
 • dogodne warunki do wyczynowego uprawiania tenisa (zaplecze treningowe, wyjazdy na szkolenia i imprezy sportowe, zawody, dostosowanie planu lekcji do kalendarza wydarzeń sportowych, wsparcie pedagoga i psychologów, nauczycieli i innych uczniów),
 • możliwość uprawiania sportów rekreacyjnie (tenis, pływanie, koszykówka, piłka nożna)
 • poznanie historii i kultury sportu.

Potwierdzeniem dobrze realizowanego programu szkoły są:

 • wysokie miejsca w różnych ogólnopolskich konkursach wiedzy,
 • wysoka punktacja testów kompetencji kończących naukę w gimnazjum,
 • liczba uczniów pozytywnie zdających maturę i dostających się na studia (100%),
 • doskonałe wyniki młodych sportowców . zarówno grupowe jak i indywidualne,
 • liczba młodzieży zagranicznej, chcącej uczyć się i uczącej się w SAT.

Placówka ma w planach:

 • powiększenie terenów placówki o nowe budynki i obiekty sportowe w celu zapewnienia jak największego komfortu trenującym uczniom,
 • przystąpienie do międzynarodowej matury.

Jesteśmy szkołą uczestniczącą w programie „Szkoła z prawami dziecka”.