Nauka

kal_nowy(2)

Sport i edukacja idą w parze

Jak z powodzeniem łączyć wyczynowe uprawianie sportu
z edukacją?

Siłą szkoły jest indywidualizacja nauczania. Realizowane są indywidualne ścieżki edukacji i stwarza się uczniom optymalną szansę zdania matury.

Szkoła nie stawia progów i przyjmuje każdego ucznia. Posiada klasy liczące kilkunastu uczniów i bardzo dobrych pedagogów, a także klimat sportu tenisowego. Niestraszna dla uczniów SAT jest nowa matura.

Przykład tej szkoły można przeciwstawić wielkiej ogólnopolskiej dyskusji o klęsce polskiej szkoły z nową maturą.

Nasi absolwenci mają ambitne plany studiów w kraju i za granicą na kierunkach – wychowanie fizyczne, psychologia, ekonomia, zarządzanie czy studia politechniczne.

 

HISTORIA SPORTU W SAT

Motto:

„Kto z radością popełnia wysiłek
Ten szczęścia kotwicę zarzuca
A bóstwo w sławę pozwala mu urastać”.

(Pindar)

 

W programie nauczania:

 • starożytna Grecja – narodziny igrzysk olimpijskich,
 • starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie,
 • poznanie zasad, idei olimpizmu oraz ducha olimpijskiego
 • poznanie czym jest Ruch Olimpijski,
 • normy olimpizmu:
  1. fair play wobec partnerów w sporcie i w życiu,
  2. skuteczne opanowanie własnej woli i uczuć,
  3. skromność w zachowaniu,
  4. dążenie do wyższej estetyki ciała i piękna ruchu,
  5. solidarność i przyjaźń,
 • organizacja polskiego sportu,
 • dyscypliny sportowe. 

  SAT przygotowuje również młodzież do udziału w imprezach sportowych, zapoznaje z regulaminami zawodów sportowych oraz sędziowskim i porządkowym obiektów sportowych. Dodatkowym źródłem informacji o zakresie norm olimpizmu w ich codziennym realizowaniu są specjalne lekcje – spotkania, organizowane z udziałem olimpijczyków – wybitnych sportowców i ludzi sukcesu zawodowego i rodzinnego (brali w nich udział m.in. prof.Jerzy Młynarczyk, Jarosława Jóźwiakowska-Zdunkiewicz, Krystyna Krupowa, Jadwiga Marko, Małgorzata i Katarzyna Dydek, Beata Dziadura, Lech Bohuszewicz, Marek Panas, Marek Niedziałkowski) a także dziennikarzami Polskiego Radia, TV i prasy (Jerzy Gebert, Jan Lindner, Włodzimierz Machnikowski, Janusz Wożniak) oraz innych znakomitych gości (np. rektor AWF prof. Janusz Czerwiński).

  Omawiane normy olimpizmu są konfrontowane z doświadczeniami i przeżyciami z zawodów, imprez sportowych krajowych i zagranicznych zaproszonych gości. Uczniowie mają możliwość dyskutowania i zadawania pytań, dodatkowo zapoznają się z opiniami dziennikarzy obsługujących imprezy na arenach sportowych Europy, którzy opowiadają o kontaktach ze sportowcami, o walce sportowej, o różnych krajach i miastach oraz ciekawych wydarzeniach.