Rekrutacja

 

Rekrutacja

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych dbających o harmonijny rozwój duszy i ciała do podjęcia nauki w Sopockiej Akademii Tenisowej.

 

Zasady rekrutacji:

Do szkoły zapraszamy młodzież widzącą szansę dla siebie w wysokim poziomie edukacji i doceniającą rolę ruchu fizycznego i sportu w swoim życiu. W procesie rekrutacji obowiązują: rozmowa kwalifikacyjna, świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla.

Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie skierowani przez Polski Związek Tenisowy, Sopocki Klub Tenisowy i inne związki sportowe z różnych dyscyplin kultury fizycznej. Szkoła przyjmuje również uczniów nie uprawiających wyczynowo sportu, a także stwarza warunki do nauki i rozwoju fizycznego dla młodzieży niepełnosprawnej.

Opłaty:

  • Wpisowe – 500 zł
  • Czesne
    • 500 zł (gimnazjum)
    • 600 zł (liceum)

    Czesne płatne przez 12 miesięcy.

konto szkoły: 981500 1706 1217 0001 8882 0000 (KREDYT BANK S.A.)