Rekrutacja

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych dbających o harmonijny rozwój duszy i ciała do podjęcia nauki w Sopockiej Akademii Tenisowej.

Zasady rekrutacji:

Do szkoły zapraszamy młodzież widzącą szansę dla siebie w wysokim poziomie edukacji i doceniającą rolę ruchu fizycznego i sportu w swoim życiu. W procesie rekrutacji obowiązują: rozmowa kwalifikacyjna, świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla.

Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie skierowani przez Polski Związek Tenisowy, kluby sportowe i inne związki sportowe z różnych dyscyplin kultury fizycznej. Szkoła przyjmuje również uczniów nieuprawiających wyczynowo sportu, a także stwarza warunki do nauki i rozwoju fizycznego dla młodzieży niepełnosprawnej.

Konto szkoły:

34 1050 1764 1000 0091 3992 8718 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Adres szkoły:

Sopocka Akademia Tenisowa

ul. 3 Maja 73

81-850 Sopot