Światowy Dzień Książki – 23 kwietniaKsiążka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.

Kornel Makuszyński