Rozpoczęcie roku szkolnegoNareszcie szkoła 😉

Klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy liceum zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 3 września, o godzinie 9.00.

Klasę III gimnazjum zapraszamy 3 września, o godzinie 10.00.

Powrót